Dofinansowanie do wypoczynku - „wczasy pod gruszą” w 2016 roku

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” w 2016 roku

Uprzejmie informujemy, że podania o dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie dla pracowników i ich dzieci w okresie letnim należy składać do 31 października 2016 roku.

Dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne w 2016 roku

Jednocześnie przypominamy, że dofinansowanie do zakupionych indywidualnie biletów na imprezy kulturalne w 2016 roku upływa z dniem
30 listopada 2016 roku.

Uprzejmie prosimy o składanie stosownych dokumentów do Sekcji Socjalnej – Prawa Podkówka, budynek nr 10, pok. 21.

Paczki świąteczne dla dzieci
Uprzejmie informujemy, że tradycyjnie będą organizowane paczki ze słodyczami z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Paczki otrzymują dzieci urodzone w latach 2001 – 2015.
Uprzejmie prosimy o sporządzenie wykazów, z uwzględnieniem imienia i nazwiska oraz pełnej daty urodzenia uprawnionego dziecka.
Ww. wykazy prosimy dostarczyć do Sekcji Socjalnej do dnia 25 października 2016r., Prawa Podkówka, budynek nr 10, pok. 21.