Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Informacje Rektora | Informacje różne

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością wdrożenia Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (Monitor Polski z dnia 28.04.2014 r., poz. 299), uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami i materiałami szkoleniowymi.

Rektor

Prof. dr hab. Alojzy Szymański