Nagrody JM Rektora - składanie wniosków

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Biuro Spraw Osobowych uprzejmie przypomina o terminie składania wniosków
(Biuro Spraw Osobowych, Aleksandra Kozłowska: tel. wew. 313-53,
aleksandra_kozlowska@sggw.pl) w sprawie Nagród JM Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub
organizacyjne *do 31 maja 2016 r.*

Regulamin i druki wniosków w załączniku.

mgr Małgorzata Miedzierska

Kierownik Biura Spraw Osobowych

Regulamin

Wniosek - Nagroda JMR - zespołowa

Wniosek - Nagroda JMR - indywidualna