Zarządzenie nr 6 Rektora SGGW z dnia 9.02.2016 w sprawie ZFŚS