Kurs złoty /euro i wynosi od dnia 1 stycznia 2016 r 1€ = 4,1749 zł, Zmiana kwót progowych

Zamówienia Publiczne

28 grudnia 2015 r na podstawie Rozporządzenia PRM (DZ.U.z 2015 poz.2254) zmienił się kurs złoty /euro i wynosi od dnia 1 stycznia 2016 r 1€ = 4,1749 zł

Jednocześnie na podstawie Rozporządzenia Komisji UE zmianie ulegają kwoty progowe , o których mowa w art 11 ust 8 ustawy Pzp (tzw. progi unijne ) , od 1 stycznia 2016 kwoty te wynoszą dla : dostaw i usług 209000€ , a dla robót budowlanych 5225000€

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Władysław Sadowski