Zarządzenia Rektora - zasady postępowania przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych

Programy Europejskie

Szanowni Państwo,

obowiązująca elektroniczna wersja Zarządzenia Nr 76 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zasad postępowania obowiązujących przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych, innych niż projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych i podobne znajduje się na stronie SGGW w zakładce regulacje prawne (wewnętrzne):

Link do Zarządzenia

Zarządzenie dostępne jest dla pracowników Uczelni i jest widoczne po zalogowaniu. W celu zalogowania należy posiadać kartę biblioteczną*,* podając ID użytkownika/kod kreskowy i hasło.*

Z poważaniem,

Agnieszka Wojciechowska De Cokere/
/Kierownik Biura Międzynarodowych Projektów Badawczych