rozliczenie 2014 roku

Kwestura
Warszawa dn. 27.11.2014
D.A.F/ 4702 /2014
Jednostki organizacyjne SGGW
INFORMACJA

W związku ze zbliżającym się końcem 2014 roku prosimy o terminowe dostarczenie:

  • dokumentów dotyczących rozliczenia zaliczek do 19.12.2014 r.
  • dokumentów dotyczących podróży służbowych krajowych i zagranicznych odbytych w 2014 roku w nie przekraczającym terminie do 9 stycznia 2015 r.
  • faktur, rachunków lub innych dokumentów kosztowych dotyczących 2014 roku do 16 stycznia 2015 r.
Kwestor SGGW

/mgr Grażyna Majewska/