PIT 11 - informacja o odbiorze

Kwestura

Dotyczy : PIT 11
W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia przez płatnika dla pracowników dokumentów rozliczeniowych za rok 2011( art. 37 ustawy o pdoof.Dz.U.Nr.14,poz.176 wraz z późn. zm.) oraz w celu usprawnienia akcji rocznego rozliczenia się pracowników z dochodów uzyskanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dział Płac i Stypendiów informuje , że termin sporządzenia i przekazania pracownikom informacji o uzyskanych dochodach w roku 2012r. upływa w dn. 28.02.2013 r.
Pit-y będzie można odbierać w Dziale Płac i Stypendiów osobiście .
Pracownik który nie ma możliwości odebrać osobiście PIT-u może upoważnić osobę , która przedstawi pisemne upoważnienie podatnika.

Termin wydawania PIT 11, PIT 40
13.02.2013r. - 22.02.2013r.

Pity nieodebrane do 22 lutego 2013 r. będą wysyłane listem poleconym na adres domowy do końca lutego 2013r.