Szkolenie w związku ze zmianami przepisów w podatku VAT w 2013 roku.

Kwestura

W związku z szerokim zakresem zmian przepisów w podatku VAT w 2013r. Kwestura SGGW planuje zorganizowanie szkolenia na ternie uczelni.

Szkolenie przeprowadzi dla zainteresowanych pracowników zaproszony wykładowca.

W szkoleniu powinny uczestniczyć wszystkie osoby, które zajmują się przyjmowaniem lub wystawianiem dokumentów (faktur, faktur korygujących, not księgowych, not korygujących, umów itp.) oraz opisem dowodów księgowych.

Zgłoszenia prosimy kierować droga elektroniczną do dnia 14 stycznia 2013 r. na adres halina_pawlikowska@sggw.pl

Po otrzymaniu zgłoszeń poinformujemy o terminie i miejscu szkolenia.