Pismo okólne Nr 1/2012 Kanclerza w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego regulaminu porządkowego kampusu SGGW

Informacje Rektora

Pismo okólne Nr 1/2012 Kanclerza Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia
Wewnętrznego regulaminu porządkowego kampusu Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie