Zarządzenie Nr 19 Rektora SGGW z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

Informacje Rektora

Zarządzenie Nr 19 Rektora SGGW z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie utworzenia
studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Produkcji "Zarządzanie w
energetyce"