Zarządzenie Nr 18 Rektora SGGW z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

Informacje Rektora

Zarządzenie Nr 18 Rektora SGGW z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie utworzenia
studiów podyplomowych na Wydziale ogrodnictwa i Architektury "Rośliny i
surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie'