Zarządzenie Nr 17 Rektora SGGW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

Informacje Rektora

Zarządzenie Nr 17 Rektora SGGW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie utworzenia
studiów podyplomowych na Wydziale Informatyki i Matematyki "Akademia SAS.
Przetwarzanie i analiza danych"