Zarządzenie Nr 16 Rektora SGGW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

Informacje Rektora

Zarządzenie Nr 16 Rektora SGGW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie utworzenia
studiów podyplomowych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
"Podyplomowe studia administracji systemami i aplikacjami"