Pismo okólne 1/2012 Rektora w sprawie "Metodyki rozliczania dziennego kosztu użytkowania 1 m2 budynków na terenie kampusu

Informacje Rektora

Pismo okólne Nr 1/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie "Metodyki rozliczania
dziennego kosztu użytkowania 1 m2 budynków na terenie kampusu Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie";