Zarzązenie JM Rektora w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego 13/2012

Informacje Rektora

Zarządzenie Nr 13 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu
Wewnętrznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie