Informacja o stronie Uczelni w kontaktach służbowych

Informacje Rektora | Centrum Informatyczne | Informacje różne

Szanowni Państwo,
Konta pocztowe zakładane na serwerze ogólnouczelnianym służą nam do korespondencji służbowej. Prosimy o umieszczenie w sygnaturze konta pocztowego adresu strony www Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W ramach ustawień na stronie webmail.sggw.pl wszystkim osobom, które nie posiadają jeszcze ustawionych sygnatur Centrum Informatyczne ustawi sygnatury według niżej podanego schematu w dniu 30.04.2012r.
Osoby korzystające z innych programów pocztowych (Mozilla Thunderbird, MS Outlook…) zachęcamy do ustawienia podobnych sygnatur.
Zachęcamy również do uzupełnienia sygnatury o telefon i fax służbowy, wydział, katedrę...

Intencją Władz jest, aby za pośrednictwem naszych służbowych kontaktów został przekazany adres strony, na której zainteresowani mogą pozyskać dodatkowe informacje o działaniach Uczelni.
Informację o stronie WWW prosimy również wykorzystać w projektach wizytówek i w innych miejscach wskazujących na nasz związek z Uczelnią.

dr hab. Jan Kowalski
e-mail: jan_kowalski@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences-SGGW
http://www.sggw.pl

Instrukcje :
Dodanie podpisu do wysyłanej poczty e-mail w programie Mozilla Thunderbird:
1- z paska "Narzędzia" wybieramy "Konfiguracja kont" (jeśli nie widzimy paska menu, naciskamy lewy alt),
2- w okienku "Sygnaturka" wpisujemy tekst podpisu,
3- zatwierdzamy podpis przyciskiem "Ok"

Dodanie podpisu do wysyłanej poczty e-mail w programie Outlook Express:
1- z paska "Narzędzia" wybieramy "Opcje",
2- wybieramy zakładkę "Podpisy",
3- wybieramy przycisk "Nowy",
4- w okienku "Edytuj podpis" wpisujemy tekst podpisu,
5- zaznaczamy okienko "Dodaj podpisy do wszystkich wychodzących wiadomości",
6- zatwierdzamy podpis przyciskiem "Ok"

W przypadku kiedy odczytują Państwo pocztę przez stronę webmail.sggw.pl,
to prosimy sprawdzić w:
opcje->dane użytkownika, czy jest zaznaczona pozycja "Dołączaj podpis".
Jeśli nie, to prosimy o jej zaznaczenie i zatwierdzenie przyciskiem
"Wyślij" na dole strony.