Zarządzenie nr 12/2012 Rektora z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Informacje Rektora

Zarządzenie nr 12/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie
treść zarządzenia