Likwidacja kasy

Kwestura | Informacje dla doktorantów | Informacje dla studentów | Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
KWESTURA
02-787 WARSZAWA ul. Nowoursynowska 166

Warszawa dn. 15.11.2011

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych SGGW
Pracownicy SGGW
Studenci SGGW

W związku z ograniczeniem operacji gotówkowych od 01.01.2012 prosimy o:
- dokonywanie wszelkich wpłat na rachunki bankowe SGGW podając dokładnie tytuł wpłaty,
- obowiązkowe podawanie numeru rachunku bankowego na dokumentach, na podstawie których będzie przygotowana wypłata i na które przekażemy należność.

W wyjątkowych sytuacjach /brak rachunku bankowego/ pieniądze w formie AUTOWYPŁATY można będzie odebrać w dowolnej placówce Banku PEKAO S.A. na terenie całego kraju po okazaniu dowodu osobistego w ciągu 30 dni od złożenie dokumentu w Kwesturze. Na wniosku o wypłatę należy wtedy podać PESEL.

KWESTOR
Grażyna Majewska