eHMS

Informacje dla studentów

Pod adresem http://ehms.sggw.waw.pl/ każdy student SGGW ma możliwość wglądu do systemu dziekanatowego naszej uczelni i sprawdzenia swoich danych (oceny, zaliczenia itp.).