Informacja i formularz zgłoszeniowy

Sprzęt do przekazania

W celu zamieszczenia informacji o sprzęcie do przekazania należy pobrać, wypełnić oraz przesłać na adres ci-graty@sggw.pl wypełniony formularz .

Osobą upoważnioną do przesyłania pocztą elektroniczną ankiet w imieniu jednostki jest jej kierownik, na którym też spoczywa obowiązek powiadomienia Centrum Informatycznego o dacie ustania akcji.

Niezwłocznie po przekazaniu składnika majątku zainteresowanej jednostce należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy pomiędzy stronami oraz zwrócić się Centrum Informatycznego (ogloszenia-ci@sggw.pl) o usunięcie ogłoszenia.