Dotyczy : PIT 11

Kwestura | Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Dotyczy : PIT 11

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia przez płatnika dla pracowników dokumentów rozliczeniowych za rok 2010( art. 37 ustawy o pdoof.Dz.U.Nr.14,poz.176 wraz z późn. zm.) oraz w celu usprawnienia akcji rocznego rozliczenia się pracowników z dochodów uzyskanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dział Płac i Stypendiów informuje , że termin sporządzenia i przekazania pracownikom informacji o uzyskanych dochodach w roku 2010r. upływa w dn. 28.02.2011 r.
Pit-y będzie można odbierać w Dziale Płac i Stypendiów osobiście .Pracownik który nie ma możliwości odebrać osobiście PIT-u może upoważnić osobę , która przedstawi pisemne upoważnienie podatnika.
Termin wydawania PIT 11, PIT 40 : 14.02.2011r. - 23.02.2011r.
Pity nieodebrane do 23 lutego 2011 r. będą wysyłane listem poleconym na adres domowy do końca lutego 2011r.

Prosimy pracowników którzy w ciągu roku zmienili dane osobowe lub adresowe o zgłoszenie powyższych danych w Dziale Spraw Osobowych.

Przypominamy również o aktualizacji danych osobowych drukiem NIP –3 , który należy wysłać do Urzędu Skarbowego w którym podatnik się rozlicza
z podatku.

W związku z ułatwionym dostępem do druków rozliczeniowych ( PIT 37. PIT O ) i możliwością wykonania rozliczenia rocznego w komputerze informujemy że Dział Płac i Stypendiów nie będzie wydawał powyższych druków.