TytułAutorData 
Starszy wykładowca - zootechnika - genetyka zwierząt, genetyka molekularnaadministrator2017-11-02 14:32:50
Starszy wykładowca - zootechnika - zarządzanie populacjami, metody badań na zwierzętach, statystykaadministrator2017-11-02 14:29:11
Stypendium naukowe dla młodego naukowcaadministrator2017-10-31 13:57:55
Adiunkt - technologia żywności i żywienia - biotechnologia mlekaadministrator2017-10-31 10:57:50
Asystent - ochrona roślin - entomologiaadministrator2017-10-30 10:23:55
Adiunkt - zootechnikaadministrator2017-10-26 13:14:37
Asystent - zootechnikaadministrator2017-10-23 14:49:11
Szkolenie pt. "Strategia patentowania wyników projektów B+R"administrator2017-10-16 19:40:38
Samodzielny biotechnolog - konkurs 1administrator2017-10-13 13:13:23
Samodzielny biotechnolog - konkurs 2administrator2017-10-13 13:11:24
Wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGD oraz podobnychadministrator2017-10-13 09:18:43
Sekcja Socjalna przypomina - paczki, dofinansowaniaadministrator2017-10-12 10:17:47
Zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnychadministrator2017-10-03 14:03:54
Zmiana druku Z-15 dołączanego do zwolnienia lekarskiego na "opiekę"administrator2017-10-02 13:25:38
Zamówienia na kalendarze na rok 2018administrator2017-09-28 10:23:39Zastrzezone
Student/doktorant - stypendystaadministrator2017-09-27 11:34:17
Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2017/2018 administrator2017-09-25 15:13:53
Sprzedaż owoców z Pola Doświadczalnego Katedry Sadownictwaadministrator2017-09-25 13:11:20
Harmonogram przyjmowania wniosków na dofinansowanie tzw. „wczasów pod gruszą” , imprez kulturalnych i paczek świątecznych.administrator2017-09-21 11:23:52
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zaprasza na spektakl do Teatru Capitoladministrator2017-09-20 09:57:28
Wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGDadministrator2017-09-12 08:56:36
Kontaktadministrator2017-09-07 08:35:56
Przepisy przeciwpożaroweadministrator2017-08-29 09:25:16
Szkolenia przeciwpożaroweadministrator2017-08-29 09:24:11
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowegoadministrator2017-08-29 09:23:13