TytułAutorData 
Specyfikacja niestandardowaadministrator2017-04-05 11:22:15
Urządzenie wielofunkcyjneadministrator2017-04-05 11:18:05
Drukarka biurowaadministrator2017-04-05 11:14:14
Stacja dokująca do Notebook’aadministrator2017-04-05 11:08:36
Stanowisko mobilne „Notebook” ze stacją dokującąadministrator2017-04-05 10:07:37
Monitoradministrator2017-04-05 10:01:40
Stanowisko biurowe „Desktop”administrator2017-04-05 09:56:12
Stanowisko biurowe „All-in-One”administrator2017-04-05 09:36:57
Zakup sprzętu komputerowegoadministrator2017-04-05 09:08:39
Odbiór kart Ok Systemadministrator2017-03-29 09:34:21
Aneks do umowy na utylizację odpadów niebezpiecznychadministrator2017-03-29 09:15:34Zastrzezone
Sekcja socjalna - godziny przyjęć interesantówadministrator2017-03-14 13:10:29
Komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych SGGWadministrator2017-03-09 16:23:25Zastrzezone
nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującą od dnia 28VII2016administrator2017-03-07 11:40:27
Usługi pralniczeadministrator2017-03-03 15:11:31
Oferta Sportowo-Rekreacyjna „OK System”administrator2017-02-27 17:09:53
Ubezpieczenie - dokumenty do pobraniaadministrator2017-02-23 14:22:52Zastrzezone
Dział Obsługi Ogólnej i Zaopatrzenia informuje, iż do dnia 08.03.2017r zbiera zamówienia na środki ochrony indywidualnej, odzieadministrator2017-02-22 14:16:09
Możliwośc nabycia kalendarzy na 2017 rokadministrator2017-02-15 14:39:46
Informacja o dyżurach członków Zarządu KZPP i posiedzeniach Zarząduadministrator2017-02-15 09:39:25Zastrzezone
Skaneradministrator2017-02-10 17:01:41
Wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGDadministrator2017-02-02 10:25:35
Dotyczy: PIT 11administrator2017-02-01 14:08:20
Regulamin przydziału miejsc z puli RKMadministrator2017-01-31 09:26:21
Wnioski na dostawę mebli biurowychadministrator2017-01-30 16:35:56